Behandeling volgens afspraak: afmelden of verzetten graag minimaal 24 uur van te voren, anders worden er kosten in rekening gebracht. De praktijk is telefonisch bereikbaar, maar tijdens een behandeling wordt de telefoon niet opgenomen. Spreek dan alstublieft een bericht in met uw naam en telefoonnummer, dan nemen we contact met u op.

Betaling middels contante betaling of pin.

De Privacyverklaring kunt u hier bekijken of inzien op de praktijk.

Afspraak kosteloos annuleren: 24 uur van te voren, verhindering bij ziekte graag zo vroeg mogelijk doorgeven.

Bij vergeten afspraak wordt de eerste keer de helft van de behandelkosten in rekening gebracht, bij herhaling worden de volledige behandelkosten in rekening gebracht.

Fabulous Feet in ingeschreven bij de KvK, ProVoet, het ProCERT Kwaliteitsregister voor Pedicures, De Geschillencommissie, Stipezo en het Register Paramedisch Voetzorg.

Vergoeding van behandeling bij mensen met diabetes en/of reuma wordt hierdoor mogelijk. Dit is o.a. afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Alle door u verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en zonder uw toestemming worden geen gegevens aan derden verstrekt. De Privacyverklaring van Fabulous Feet ligt ter inzage in de praktijk of kunt u hier bekijken.

Hopelijk wordt en blijft u een tevreden client, maar wanneer er onverhoopt een klacht is, dan vinden we het erg fijn als u ons dat laat weten. U heeft 10 dagen garantie, maar ook daarna willen we graag de gelegenheid krijgen om een klacht op te lossen!

Fabulous Feet pedicure
Willeke Romijnders